Sadím strom so značkou Opel

1 1 9

zasadených stromov

Kliknite sem a zasaďte svoj strom !

Ďakujeme, že ste si vybrali náhradné diely z našej ponuky renovovaných dielov

Získate kvalitnú opravu za nižšiu cenu a pritom ochránite životné prostredie. Opel sa teší spoločne s vami, že je súčasťou tohto programu zalesňovania pre obnovu mangrovov v Senegale.

Prečo sadiť strom?

Stromy sú nevyhnutné pre udržiavanie správnej rovnováhy na Zemi a medzi jej obyvateľmi.
Vyrábajú kyslík

Jeden strom pomocou fotosyntézy vyprodukuje z vody a oxidu uhličitého také množstvo kyslíka, ktoré vystačí dvom ľuďom na rok.

Pomáhajú v boji proti klimatickým zmenám

Strom počas celého svojho života spotrebúva na svoj rast oxid uhličitý. Pri priemernej spotrebe 10 kg oxidu uhličitého ročne pomáha každý jeden strom znižovať nadmerné množstvo CO2 v atmosfére, ktoré spôsobuje urýchľovanie klimatických zmien.

Stromy zvyšujú kvalitu vody

Strom prostredníctvom koreňov a listov filtruje a recykluje dažďovú vodu a mení ju na čistú pitnú vodu. Tento 100 % prirodzený proces je nevyhnutný pri obnovovaní a stabilizácii hladín podzemných vôd.

Stromy znižujú eróziu

Korene stromov sú zásadne dôležité, pretože spevňujú pôdu a zabraňujú jej erózií, a tým aj následným zosuvom, najmä v blízkosti brehov riek, svahov a hrádzí. V suchých krajinách tvoria stromy prirodzenú bariéru, ktorá zabraňuje rozširovaniu púští.

Zaručujú biodiverzitu

Stromy a lesy poskytujú domov, potravu a útočisko pre 80 % všetkých druhov suchozemských živočíchov.

Sú nenahraditeľným zdrojom pre ľudský život

Stromy a lesy, ako zdroje potravy (ovocia, hríbov, zveriny atď.), palivového a stavebného dreva či dokonca liečiv, zabezpečujú živobytie pre 1,6 miliardy ľudí.