Zasadzę moje drzewo z marką Opel

1 6 4
Drzewa zasadzone
do tej pory

Kliknij projekt poniżej, aby zasadzić drzewo!

Dziękujemy, że wybrałeś części zamienne regenerowane fabrycznie.

Stosując je ograniczasz koszty naprawy Twojego samochodu zachowując jej wysoką jakość i gwarancję producenta. Przyczyniasz się także do ochrony środowiska naturalnego. Opel uczestniczy razem z Tobą w tym przedsięwzięciu i cieszy się, że dzięki temu może brać udział w procesie odtworzenia lasów namorzynowych w Senegalu.

Dlaczego powinniśmy sadzić drzewa?

Drzewa są niezbędne Ziemi i jej mieszkańcom.
Wytwarzają tlen.

Dzięki fotosyntezie drzewa przetwarzają wodę i dwutlenek węgla w tlen. Jedno drzewo produkuje go w ilości wystarczającej dla dwóch osób na rok.

Walczą z niekorzystnymi zmianami klimatu.

Aby dobrze się rozwijać, drzewo przez całe swoje życie potrzebuje dwutlenku węgla. Pochłania średnio ponad 10 kg CO2 rocznie, dzięki czemu istotnie zmniejsza ilość tego odpowiedzialnego za zmiany klimatu czynnika w atmosferze.

Poprawiają jakość wody.

Korzenie i liście filtrują i przywracają do obiegu wodę deszczową, która dzięki nim staje się zdatna do picia. Ten w 100% naturalny proces, uzupełnia i stabilizuje poziom wód gruntowych.

Zmniejszają erozję gleby.

Korzenie drzew powstrzymują osuwanie się terenu i stabilizują glebę, zapobiegając jej erozji, zwłaszcza przy brzegach rzek, stokach gór i skarpach. W ciepłych krajach drzewa są bronią przeciw nadmiernemu rozszerzaniu się terenów pustynnych.

Zapewniają różnorodność biologiczną.

Drzewa i lasy są domem dla 80% lądowych gatunków zwierząt, którym zapewniają ochronę i pożywienie.

Są niezbędne ludziom do życia.

Dostarczają pożywienie (owoce, grzyby, dziczyznę), drewno budowlane i opałowe, a nawet surowce do produkcji leków. Lasy i drzewa są bezpośrednim źródłem dochodów dla 1,6 mld ludzi.