Senegal

Ik plant hier!

Bomen planten om de mangroven te herstellen

120
Aantal geplante bomen

1.2

Doel : 10 000 bomen
Locatie
Tobor in de regio Ziguinchor
Type plantage
Herbebossing
Geplante soorten
Rhizophoras

Project 

Mangroven komen voor in vochtige tropische en subtropische gebieden, waar ze een wetland-ecosysteem vormen. Ze zijn een belangrijk overgangsgebied tussen de zee en het land en vormen de ideale voedingsbodem voor vissen. De massale houtkap, aanleg van infrastructuur en droogte van de jaren tachtig zijn de belangrijkste factoren die er tussen 1980 en 2010 toe hebben geleid dat de mangroven in Senegal met 25% achteruit zijn gegaan. Via bewustmakings- en herbebossingsacties draagt Oceanium bij aan het herstel van dit ecosysteem. Er is al meer dan 10,000 ha hersteld.

 

Waarom belangrijk

- Herstel van het bosareaal en de biodiversiteit.

- Bodemfixatie en vermindering van kusterosie.

- Bestrijden van bodemverzilting en het beschermen van de landbouwgrond.

- Het reguleren van het klimaat en het bestrijden van de klimaatverandering door het absorberen van grote hoeveelheden kooldioxide door het kweken van bomen.

 

NGO-partner

Oceanium werd in 1984 opgericht en is een Senegalese vereniging die erkend is als een openbaar nutsbedrijf. In eerste instantie motiveerde het duurzame beheer van het mariene ecosysteem de meeste van haar activiteiten. Vandaag de dag worden de acties zowel op het land als op zee uitgevoerd in Senegal en omringende landen door een team van professionals en vrijwilligers, onder leiding van Haidar El Ali.

Het project draagt bij aan 3 van de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling.