Ik plant een boom met Opel

1 6 4
Aantal
geplante bomen

Klik op het onderstaande project om uw boom te planten!

Bedankt dat u heeft gekozen voor onderdelen uit het Circular Economy assortiment.

Met deze gerecyclede onderdelen bespaart u op uw kosten voor onderhoud of reparatie én draagt u, samen met Opel, bij aan het herbebossing programma voor de mangrove in Senegal.

Waarom een boom planten?

Bomen zijn essentieel om het ecologische evenwicht op aarde te bewaren
Ze produceren zuurstof

Via fotosynthese zetten ze water en CO₂, met behulp van zonlicht, om in zuurstof.

Ze helpen de opwarming van de aarde tegen te gaan

Bomen voeden zich hun hele leven met CO₂ om goed te kunnen groeien. Een boom absorbeert gemiddeld meer dan 10 kg CO₂ per jaar en draagt zo bij aan de vermindering van de hoeveelheid koolstof in de atmosfeer.

Ze verbeteren de kwaliteit van het water

Dankzij de wortels en bladeren van bomen wordt regenwater gefilterd en gezuiverd. Dit 100% natuurlijke proces verbetert de waterkwaliteit.

Ze gaan erosie tegen

De wortels van bomen houden de bodem vast en voorkomen zo erosie en aardverschuivingen, vooral op rivieroevers, hellingen en dijken. In warme landen vormen bomen ook buffer tegen de oprukkende woestijn.

Ze garanderen biodiversiteit

Bomen en bossen herbergen 80% van de diersoorten op het land, ze bieden hen bescherming en voedsel.

Ze zijn essentieel voor de mens

Bossen zijn een bron van voedsel (fruit, paddenstoelen, wild ...), bouwhout, brandhout, medicijnen ... 1,6 miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud aangewezen op bomen en bossen.